Služby

Kompletní zajištění v oblasti stavebnictví.

Poradenství

 • Odborné posouzení stavebního záměru, konzultace
 • Poradenství v oblasti dotačních podpor a úspor energií staveb
 • Projednání stavebního záměru na úřadech

Inženýrská činnost

 • Kompletní vyřízení stavebního povolení
 • Zastupování při jednání s úřady při vyřizování stavebního záměru
 • Zajištění kolaudace / souhlasu s užíváním stavby

Dozorování staveb

 • Vykonávání autorského nebo stavebního dozoru v průběhu realizace stavby v souladu s ustanovením dle stavebního zákona 183/2006 Sb. a násl.
 • Zajištění výkonu koordinátora BOZP

Projekční práce

 • Vypracování architektonických návrhů, studií a záměrů
 • Tvorba vizualizací staveb
 • Projektování staveb – vypracovávání projektových dokumentací staveb dle vyhlášky 499/2006 Sb. a násl. ve všech stupních tj.:
  • Projektové dokumentace pro územní řízení
  • Projektové dokumentace pro stavební povolení
  • Projektové dokumentace pro realizaci stavby
  • Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Dodavatelské / dílenské dokumentace staveb a konstrukcí
  • Projektové dokumentace skutečného provedení stavby
  • Pasporty a zaměření staveb

Realizace staveb

 • Zajištění realizace stavby
 • Řízení postupu výstavby

Realitní činnost

 • Zprostředkování nákupu či prodeje nemovitosti pro stavební záměr
 • Výkup a příprava nemovitostí pro stavební záměry
 • Příprava developerských projektů

Máte zájem o naše služby? Využijte jednoduchý poptávkový formulář. My se Vám ozveme.